top of page

MgA. Eliška Blažková, Ph.D. (nar. 1983) je česká fotografka, věnující se převážně dokumentu.

Kouzlo fotografie objevila před více než dvaceti lety během studií na střední umělecké škole, dále se pak v oboru vzdělávala na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a na prestižní Akademii umění a designu Becalel v Jeruzalémě.

 

Fotografický projekt Haredim vznikal v letech 2011–2018 v prostředí té nejuzavřenější ultraortodoxní židovské komunity světa, jeruzalémské čtvrti Mea Šearim. Muži v kaftanech a s dlouhými vousy jsou v Izraeli oblíbeným motivem fotografů, Eliška Blažková však směřovala mnohem dál. Chtěla nahlédnout do každodenního života uzavřené společnosti, která má svoje vlastní pravidla, pro vnější svět jen těžko pochopitelná. Dokumentuje důležité židovské svátky i dění všedního dne. Vyhýbá se patosu či pohledu turisty objevujícího exotiku, naopak – její pohled je naprosto nesentimentální a přímý. Mužský a ženský svět je v tomto prostředí striktně separován a Eliška tak neměla možnost dostat se do prostor vyhrazeným pouze mužům. Toho naopak využila a skrze fotografie poodkryla oponu i do fotograficky takřka nezmapovaného světa žen v této komunitě, což dělá soubor zvláště cenným.

Autorka svůj projekt prezentuje u nás i v zahraničí prostřednictvím výstav a autorských prezentací.

V prosinci 2018 vyšla dvojjazyčná fotografická publikace Haredim.

49608069_2186877318242851_17753466661995
bottom of page